Floor vertelt

Kien is een draadloos bluetooth speakersysteem. Door speakers fysiek aan elkaar te koppelen kan muziek worden afgespeeld op meerdere speakers. Met de Kien app hebben gebruikers inzicht in de, door de subwoofer gedetecteerde, ruimtes en de speakers die hierin staan.

Uitdagingen

Tijdens het analyseren van de huidige app, komen een aantal problemen naar boven.

Ten eerste is er geen reden voor de gebruikers om vaker terug te keren naar de app. De app wordt nu eenmalig gebruikt voor installatie, waarna er zo goed als geen reden meer is voor de gebruiker om de app weer te openen. In de toekomst wil Kien echter, via de app, animo creëren voor het uitbreiden van het geluidssysteem. Het is om die reden de wens van kien om de gebruikers iets extra’s aan te bieden in de app, waardoor zij meer reden hebben om de app vaker te gebruiken.

Daarnaast ligt de focus van het huidige dashboard op het inzichtelijk maken van de ruimtes die de subwoofer heeft gedetecteerd. Deze functie is echter alleen beschikbaar als de gebruiker over een subwoofer beschikt. Dit betekent dat de app minder interessant is voor de groep gebruikers die niet in het bezit is van een subwoofer. Een additionele uitdaging is zodoende om de Kien app ook aantrekkelijk te maken voor gebruikers die niet over een subwoofer beschikken.

Fases

Hieronder de fases die ik doorlopen heb.

Wijzigingen

Op basis van gebruikerstests en de resultaten van een design sprint, zijn behoeften van de potentiële gebruikers van de Kien app in kaart gebracht. Op basis van deze behoeften is een functionaliteit bedacht die de gebruiker vaker gebruik zou laten maken van de app. In het herontwerp kunnen gebruikers nu, naast het fysiek koppelen van speakers, ook via de app meerdere speakers selecteren waarop hun muziek wordt afgespeeld.
Uit gebruikerstests met wireframes is gebleken dat een groepenstructuur met speakers door de gebruikers als een onnodige stap en als onduidelijk werd ervaren. Zodoende is deze versimpeld en ontworpen naar de wens van de gebruiker.

Na het herontwerp getest te hebben, bleek deze veel inzichtelijker te zijn. Gebruikers gaven aan het proces van het selecteren van speakers nu als een stuk eenvoudiger te ervaren.

Ten slotte kan de app, door de focus van het dashboard te verleggen naar bovenstaande functionaliteit, nu ook gebruikt worden door gebruikers zonder subwoofer.