Koppert Biological Systems

Verzamel data. En breng plagen in de kas in kaart.

Humanoids voor Koppert

Natutec Scout

We assisteerden Koppert bij het maken van de Natutec Scout. Koppert is een autoriteit én de voorloper op het gebied van biologische bestrijding in plagen en ziektes van de gewassen in (en buiten) de kas. Beestjes tegen beestjes dus.

Het project

Met de Natutec Scout App visualiseren fruit- en groentelers plagen en ziektes in hun kas. Met een machine learning mobile app en een data-rijk dashboard krijgt de teler een in-dept beeld van wat zich in zijn kas afspeelt én kan hij gelijk actie ondernemen op een plaag of ziekte.

Combinatie van digitale producten

De Koppert Biological Systems Natutec Scout bestaat uit meerdere digitale producten die intensief samenwerken. Met de Natutec Scout smartphone app scan je de gele Horiver plakkaarten in de kas.

De data (gedetecteerde insecten in soorten en hoeveelheden) uit de foto's wordt automatisch in een desktop platform geladen. Ook kunnen ziektes worden gemeld en deze verschijnen ook in de desktop omgeving. Zo kun je als teler een overzichtelijk en volledig beeld krijgen van de toestand van je kas op ieder moment. Heb je veel witvlieg in de kas? Laat dan lieveheerstbeestjes los om die plaag te bestrijden.

Complexe data & automatiseren

Door middel van interviews met stakeholders, een bezoek aan een kas en gesprekken met telers werden de belangrijkste behoeften vastgesteld. Een teler moet zelfstandig de onboarding van de app kunnen doorlopen. Zo moet een teler zijn kas kunnen intekenen en kunnen instellen welke alerts hij belangrijk vindt. Kortom: een goeie coaching tijdens het instellen van de app is onmisbaar.

Daarnaast definieerden we twee belangrijke doelgroepen: De teler en de consultant. Hierbij viel op dat teler en consultant duidelijk behoeftes hebben. Het zwaartepunt bij de teler ligt vooral bij het dashboard. Deze laat de teler snel zien waar zijn problemen zitten en waar het grootste probleem zich bevind. Kortom; waar hij precies actie moet ondernemen en op welke plaag.

De consultant heeft juist meer aan de analyse tool. Met de analyse tool hoeft de teler niet meer altijd aanwezig te zijn in de kas om de teler toch professioneel te kunnen adviseren op basis van de meest recente data uit de kas. Aangezien hij meerdere telers moet adviseren scheelt het voor hem veel tijd als dit vanaf een afstand kan.

Intekenen kas

Om de data goed te kunnen weergeven moet de digitale kas overeenkomen met de werkelijke kas. Op deze manier ziet de teler digitaal waar hij actie moet ondernemen. Om het intekenen van de kas zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken hebben we veel interviews gedaan met experts en telers. We keken naar de huidige systemen waar telers en consultants mee werken, maar ook de dagelijkse bezigheden van een teler en de specifieke momenten waarop ze data willen zien.

De grote uitdaging bij deze case was dat er voor zowel teler als consultant geen standaard bestaat. Iedereen doet het op zijn eigen manier en blijft het liever ook zo doen. Iedere kas is anders ingedeeld en iedere consultant geeft zijn eigen vorm van advies. Op zoek dus naar de ‘sweet spot’ tussen het personaliseren van je instellingen en de introductie van een nieuwe standaard.

Usability Tests & Design Sprint

In de laatste fase van het project is het hele prototype getest met telers en consultants. De feedback was overwegend positief! Het blijft voor beide gebruiksgroepen even wennen maar de features en de diepte analyse die deze app mogelijk maakt is voor teler en consultant van grote waarde.

Tijdens deze usertest bleek ook dat de twee gebruikers groepen verder uit elkaar lagen dan in eerste instantie werd gedacht. Om dit verder te onderzoeken hebben wij een Design Sprint georganiseerd met als doel het vaststellen van de verschillende functies binnen de omgeving van teler en consultant. De uitkomst illustreerde wederom hoeveel deze gebruikersgroepen van elkaar verschillen en dat er voor de consultant eigenlijk een extra laag moet komen met een overzicht geeft van de alle telers die hij onze zijn hoede heeft.

De wereld van de teler

De wereld van een teler speelt zich voornamelijk af tussen de gewassen in de kas. De uitdaging voor dit project lag bij het begrijpen en vertalen van deze wereld naar een digitale omgeving waar de teler zich op zijn gemakt voelt. Om dit te realiseren is er goed geluisterd naar wensen van zowel teler als consultant en wordt de teler bij het eerste contact met de desktop app bij de hand genomen door middel van een visuele onboarding. Het intekenen van de kas is zo intuïtief mogelijk ingericht en het is mogelijk voor de teler om zijn alerts en thresholds zelf te bepalen. Kortom; een compliceerde case en bijzondere inkijk in wereld van gewasbescherming en kasteelt.

Meer weten?

Femke Akkersdijk
Business Development Manager
Humanoids

Telefoonnummer

+31 6 420 429 75

E-mailadres

femke.akkersdijk@humanoids.nl

LinkedIn

linkedin.com/akkersdijk

Contactverzoek

Naam
E-mailadres
Femke neemt ASAP contact met je op

Ander Werk

Dit maakten we nog meer.