Neem contact op

Cover image

Nationale Milieudatabase

Inzichtelijke milieudata van bouwmaterialen

Humanoids voor Nationale Milieudatabase

Nationale Milieudatabase Viewer

We maakten een nieuw, gebruiksvriendelijk ontwerp voor de Viewer van de Nationale Milieudatabase (NMD), design én development. Gestart met een Design Sprint, uitgewerkt tot MVP en nu live.

De Nationale Milieudatabase Viewer

De Viewer van de Nationale Milieudatabase (NMD) geeft o.a. leveranciers, architecten en adviseurs inzage in basis- en milieugegevens van bouwproducten die geregistreerd staan in de NMD. Van algemene informatie zoals de levensduur en de onderdelen van het product, tot de milieukostenindicator waarmee de impact op het milieu wordt bepaald. Aangezien de bestaande Viewer verouderd was, was het tijd voor een nieuw, gebruiksvriendelijker ontwerp.

Een handig overzicht met productkaarten

Design Sprint: samen focus bepalen

We startten het project met een Design Sprint, waarbij we samen met verschillende stakeholders een co-creatieproces hebben doorlopen. Zo hebben we het doel en de belangrijkste functionaliteiten gedefinieerd en eerste oplossingsschetsen gemaakt. Ook spraken we tijdens interviews met gebruikers van de verschillende doelgroepen om hun use cases en wensen in kaart te brengen; een belangrijke basis voor een gebruiksvriendelijke Viewer. Binnen korte tijd leerden onze ontwerpers de complexe, specialistische materie rondom de database kennen.

Design Sprint: de grootste uitdagingen bepalen

Prototype testen met gebruikers

Alle opgedane kennis en ideeën zijn vervolgens toegepast en uitgewerkt tot een realistisch, klikbaar prototype. Deze hebben we tijdens usability tests voorgelegd aan een aantal gebruikers. Dit leverde waardevolle feedback op over zowel de interactie met het product als de gewenste inhoudelijke informatie van de Viewer. Zo kon binnen een week na de start van het project al worden gevalideerd of we de juiste richting op gingen en wat concrete verbeterpunten waren.

Het eerste concept testen met gebruikers

Van eerste concept naar MVP

In de volgende fase is het ontwerp verbeterd op basis van de nieuwe gebruikersinzichten. Over een periode van een aantal weken zijn de belangrijkste features verder uitgewerkt tot een MVP, waaronder een handige auto-complete zoekfunctie en een overzichtelijke product informatiepagina. Net als tijdens de Design Sprint hebben we ook in deze fase nauw samengewerkt met de NMD om tot een goed ontwerp te komen waar iedereen achter staat.

Auto-complete zoekfunctie; gemakkelijk en efficiënt zoeken naar bouwproducten

Front- en back-end development

Het ontwerp is door onze front- en back-end developers één op één nagebouwd in nauwe samenwerking met onze designer. Voor de front-end is gebruik gemaakt van TypeScript en het React framework Next.js, in combinatie met Material-UI en styled-components. Onze back-end developers hebben een API geschreven in Java waarbij gebruik gemaakt is van Spring Boot en MongoDB als database. De front-end en back-end communiceren met elkaar middels GraphQL.

Elementen inspecteren tijdens development

Inmiddels staat de Viewer live en kunnen leveranciers, adviseurs en architecten makkelijk inzicht krijgen in (milieu)gegevens van bouwproducten en op basis daarvan duurzame keuzes kunnen maken in het bouwproces.

Meer weten?

Femke Akkersdijk

Business Development Manager

Humanoids


Telefoonnummer

+31 6 420 429 75

E-mailadres

femke.akkersdijk@humanoids.nl

LinkedIn

https://linkedin.com/in/akkersdijk

Contactverzoek


Femke neemt ASAP contact met je op.