Port of Rotterdam

Dagelijkse internationale havenzaken, allemaal digitaal.

Humanoids voor Port of Rotterdam

DHMR Klantenportaal

Voor Port of Rotterdam werkten we aan het nieuwe klantenportaal voor binnenkomende schepen.

De Rotterdamse Haven

Met het Klantportaal dien je als scheepsagent digitaal je scheepsaanvragen in bij de Divisie Havenmeester. Scheepsagenten zijn de vertegenwoordigers van de rederijen in de Rotterdamse haven. Zij regelen de formaliteiten voor schip en lading. De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor de veilige afwikkeling van de scheepvaart. Goede communicatie tussen de partijen is essentieel voor een moderne en slimme haven.

Een digitale haven

Om de aan toekomstambitie van het Havenbedrijf te voldoen was er de wens om een digitaal Klantportaal te ontwikkelen. Tot nu toe verliep alle communicatie tussen Havenbedrijf en scheepsagent via mail en telefoon. Met het nieuwe Klantportaal kan de agent zijn aanvragen digitaal indienen, en krijgt hij duidelijk inzicht in de status van de lopende aanvragen. Voor het MVP is besloten om twee van de meestgebruikte aanvraagformulieren te digitaliseren.

Design System

Om de verdere ontwikkeling van het Klantportaal en andere producten te ondersteunen hebben we het nieuwe D&IT design system ontwikkeld. Dit systeem is inmiddels in gebruik bij meerdere producten van het Havenbedrijf, zoals Real Estate en KING.

Gebruikers & usability tests.

Na de oplevering van het MVP zijn we live gegaan met een pilotgroep van eindgebruikers. Met deze deelnemende scheepsagenten is intensief samengewerkt om inzichten op te halen met regelmatige usability tests bij de deelnemende agentschappen op locatie.

Ander Werk

Dit maakten we nog meer.