Development Toolbox

GraphQL

Query taal voor APIs.

GraphQL: Query taal voor APIs

De opvolger van REST wint aan steeds meer populariteit: GraphQL. GraphQL is een gestandaardiseerde query taal voor API’s. Je haalt er data mee op en wisselt data uit met een API. Het zorgt ervoor dat je dynamischer data kunt ophalen en opslaan dan eerder mogelijk was met REST. Je kunt nu namelijk zelf aangeven welke data er precies nodig is op property niveau.

Selecte data aanspreken

GraphQL is ontwikkeld door Facebook. We gebruiken GraphQL in grote corporate projecten, zoals voor Koppert Biological Systems, waar heel veel data verwerkt wordt van metingen in de verschillende kassen van honderden klanten. Je kunt dan mooi focussen op die datavelden waar het echt om gaat en die heel snel verwerken. Je kunt zo entiteiten makkelijk en snel met elkaars data verrijken.

Werk

Dit maakten we zoal.

Humanoids: digital product makers.

Onze designers en developers werken op het snijvlak van design en tech. Daar ontwerpen en bouwen we graag aan complexe digitale producten. We zijn open voor talent en verwelkomen 2x per jaar academici in onze trainingsprogramma's. We trainen hen samen.