Jahoor! Humanoids heeft een nieuwe website 🎉

Accessibility

De toegankelijkheid van digitale producten. Belangrijk voor iedereen, maar vooral voor mensen met een beperking.

line doodle
dots triangle

Een goede accessibility

Het internet is in principe ontworpen om te werken voor alle mensen, ongeacht hun vaardigheden met hardware, software of taal. Wanneer het web aan deze doelstelling voldoet, is het 'accessible' of toegankelijk voor mensen met uiteenlopende gehoor-, bewegings-, zicht- en cognitieve vaardigheden. Dit noemen we ook wel inclusie. Veel websites en applicaties zijn echter ontworpen en/of gebouwd zonder aandacht voor accessibility. Hierdoor werpen ze barrières op die mensen uitsluiten van het gebruik van digitale producten. Een goede accessibility of toegankelijkheid is essentieel voor organisaties die websites en webtools van hoge kwaliteit willen maken, en mensen niet willen beperken in het gebruik van hun producten en diensten. Dit is erg belangrijk, zeker als je bedenkt dat we in Nederland ruim 4 miljoen mensen met een beperking hebben. Daarnaast krijgt iedereen wel eens te maken met een tijdelijke beperking, bijvoorbeeld door stressvolle situaties of een tijdelijke fysieke beperking.

Presentatie voor een tv scherm met een aantal mensen daaromheen.

Ontwikkelen voor een goede accessibility

Het maken van digitale producten met een goede toegankelijkheid is zowel een UX- als een development vraagstuk. Hiervoor is een standaard opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C); De Web Content Accessibility Guidelines. De standaard wordt goed onderhouden en regelmatig geupdate. De WCAG bevat regels voor alle facetten van het gedrag van een digitaal product. Van het omgaan met audio & video, contrastwaarden, knoppen, keyboard-input tot het gebruik van CAPTCHA's en nog veel meer. Hiermee kunnen digitale producten ook worden beoordeeld op het niveau van toegankelijkheid (A, AA en AAA). Het is zaak om te ontwerpen en ontwikkelen met deze regels in gedachten, maar vooral om hierop te testen. Er kan tijdens de ontwerpfase bijvoorbeeld al goed getest worden op contrastwaarden, tijdens development kunnen er tools gebruikt worden die automatisch testen op verschillende WCAG criteria en natuurlijk is het belangrijk om met doelgroepen met een beperking te testen in kwalitatieve usability testing. Hier kunnen wij jou bij helpen.

Accessibility als wettelijke verplichting

Digitale toegankelijkheid is wettelijk verplicht voor Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector. Het is verplicht om te voldoen aan de eisen van WCAG 2.1, niveau A en AA. Het is voor de overheid al sinds 2008 verplicht om websites toegankelijk te maken. Per 1 juli 2018 is deze verplichting overgegaan in een wettelijke verplichting. Vanaf 2025 treedt de European Accessibility Act in werking. Hierdoor komt er een verplichting op een goede accessibility voor een brede verzameling (digitale) producten als webshops, apps en websites van telecommunicatiediensten en transport (incl. openbaar vervoer) en interactieve (streaming) mediadiensten. Deze moeten volledig bruikbaar zijn voor alle Europeanen, dus ook voor mensen met een beperking. Binnen Europa ligt het aantal mensen met een beperking op zo'n 135 miljoen. Dus ook jij moet hier wellicht aan gaan voldoen!

Waar kan Humanoids jou bij helpen?

Benieuwd wat we voor je kunnen doen?Geïnteresseerd?