Jahoor! Humanoids heeft een nieuwe website 🎉

Waarom UX designers ook UX research moeten doen

Maarten Hoogvliet
Maarten Hoogvliet
Founder
touch balk apple

Het is gebruikelijk bij grote organisaties en overheden dat er een aparte UX research afdeling is, met UX researchers en (top als dit er ook is) een UX lab. Vaak doen de UX designers aanvragen voor een kwalitatief of kwantitatief UX onderzoek, dat door de UX researchers wordt voorbereid, ingepland, uitgevoerd en gerapporteerd. Met andere woorden: de disciplines zijn strikt gescheiden. Ik schrijf dit stuk om te pleiten dat UX designers ook UX research vaardigheden moeten bezitten en deze actief moeten inzetten, omdat dit veel voordelen heeft.

Debat & Cons

Vaak hoor je dat UX designers geen UX research zouden moeten doen en andersom. Wat je dan hoort is dat onderzoek doen iets wezenlijk anders is dan ontwerpen. En dat het creatieve van UX design concurreert met het analytische van UX research. Ook zouden UX designers hun eigen werk niet kunnen beoordelen, omdat ze het zelf hebben gemaakt en het dus niet objectief zijn. In 7 argumenten wil ik een andere kant belichten: die van de UX designer als UX researcher. In veel omgevingen heb je hier ontzettend veel voordeel van. En als de UX designer de vaardigheden bezit om gedegen UX research te doen, is hij/zij dubbel zoveel waard. Waarom?

Definities

Eerst eens kijken hoe ChatGPT de rollen definieert, omdat dat enigszins representeert hoe het internet hierover denkt:

UX researcher

Een UX (User Experience) researcher is doet onderzoek naar de gebruikerservaring van digitale producten. Hun werk is gericht op het begrijpen van de behoeften, gedragingen en voorkeuren van gebruikers om met die inzichten producten te verbeteren.

UX designer
Een UX (User Experience) designer ontwerpt de gebruikerservaring van een product, met als doel deze zo gebruiksvriendelijk en effectief mogelijk te maken. Het werk is gericht op het het creëren van een intuïtieve interface en het optimaliseren van de interactie tussen de gebruiker en het product.

Ok duidelijk. Het werk heeft veel met elkaar te maken, maar de splitsing zit hem in het uitvoeren (UX design) en het beoordelen (UX research).

Argument 1: Onderzoek is te sterk verbonden met design

Mijn eerste argument is dat UX design te sterk verbonden is met UX research om de disciplines separaat van elkaar te beoefenen. Als UX designer wil je het liefst direct in contact staan met je eindgebruiker om zo snel mogelijk dingen te kunnen vragen en voorleggen. Alleen dan kun je echt inspelen op gebruikersbehoeften en gevalideerd je werk doen. En als je deze mogelijkheid hebt wil je dit op een gedegen manier kunnen doen. Bijvoorbeeld door het stellen van juist geformuleerde, niet-sturende vragen. Om de juiste data te verzamelen om je ontwerp te kunnen onderbouwen. Denk bijvoorbeeld aan een aantal user interviews uitvoeren voordat je aan een nieuwe feature begint. Je wil dan als UX designer deze uitdaging het liefst kunnen framen binnen de ervaringen van de doelgroep. Eigenlijk kun je zonder deze activiteiten je werk als UX designer niet goed doen. Je kunt UX design simpelweg niet los zien van UX research. Het is altijd nodig om onderzoek te doen.


Argument 2 : Maak meer snelheid

In een juist uitgevoerd ontwerpproces komt altijd onderzoek kijken, vaak klein én groot. Meestal is de UX research afdeling alleen beschikbaar voor de grote dingen. En zitten ze ook nog eens vol met onderzoeken. Dan kan een onderzoek vaak alleen meerdere weken (tot maanden) van tevoren worden ingepland. Hierdoor blijven de kleine dingen liggen en is er geen beschikbaarheid voor plotseling opkomende vragen. Als UX designer kun je veel meer snelheid maken, en in de beperkte, waardevolle werktijd de juiste dingen doen, als je zelf in staat bent om gedegen user interviews en/of een usability test uit te voeren. Bijvoorbeeld op kleinere schaal, gerichter uitgevoerd en direct wanneer het de UX designer uitkomt. Op deze manier kun je verschillende kleine onderzoeken op elkaar laten voortbouwen en meer aandacht geven aan de nuances van de gebruikerservaring. En daarin zit juist de waarde. Veel kleine successen maken samen één grote.

Binnenkort meer

Thanks voor het lezen tot zover! Ik heb nog meer argumenten klaar staan die ik in blog 2 en 3 verder zal bespreken. Deze zet ik de komende weken online!Waar kan Humanoids jou bij helpen?

Benieuwd wat we voor je kunnen doen?Geïnteresseerd?